PREVIOUS EXHIBITIONSAnArco: Art llibertari vs Art liberal CSOA L’Horta and Cabanyal Horta, Valencia, April 2016

P.I.N.Q. Park Opening Ceremony (2) Davis Museum, Barcelona, Sept - Dec 2015

Los Espacios Otros La Vibora, Valencia, October 2015

L’Arca de Noé Sala Municipal, Alzira, April 2013

JackpotJumbleJamboree Showroom Gallery, London, Sept - Dec 2015

World of Ponce The Modern Institute, Glasgow, 1996

Jackie Derrida Transmission Gallery, Glasgow, July 1996

AnArco: Art llibertari vs Art liberal CSOA L’Horta y Cabanyal Horta, Valencia, Abril 2016

P.I.N.Q. Park Opening Ceremony (2) Davis Museum, Barcelona, Sept - Dec 2015

Los Espacios Otros La Vibora, Valencia, Octubre 2015

L’Arca de Noé Sala Municipal, Alzira, April 2013

JackpotJumbleJamboree Showroom Gallery, London, Julio 1999

World of Ponce The Modern Institute, Glasgow, 1996

Jackie Derrida Transmission Gallery, Glasgow, Julio 1996

PREVIOUS EXHIBITIONSAnArco: Art llibertari vs Art liberal CSOA L’Horta and Cabanyal Horta, Valencia, April 2016

P.I.N.Q. Park Opening Ceremony (2) Davis Museum, Barcelona, Sept - Dec 2015

Los Espacios Otros La Vibora, Valencia, October 2015

L’Arca de Noé Sala Municipal, Alzira, April 2013

JackpotJumbleJamboree Showroom Gallery, London, Sept - Dec 2015

World of Ponce The Modern Institute, Glasgow, 1996

Jackie Derrida Transmission Gallery, Glasgow, July 1996

AnArco: Art llibertari vs Art liberal CSOA L’Horta y Cabanyal Horta, Valencia, Abril 2016

P.I.N.Q. Park Opening Ceremony (2) Davis Museum, Barcelona, Sept - Dec 2015

Los Espacios Otros La Vibora, Valencia, Octubre 2015

L’Arca de Noé Sala Municipal, Alzira, April 2013

JackpotJumbleJamboree Showroom Gallery, London, Julio 1999

World of Ponce The Modern Institute, Glasgow, 1996

Jackie Derrida Transmission Gallery, Glasgow, Julio 1996